Emotionele pijn

Emotioneel pijn ontstaat als we gevoelsmatig geraakt zijn. Wij voelen dan verdriet, boosheid, schuld, enz… We kunnen alleen geraakt worden als datgene waardoor we geraakt worden, ook als een deel in onszelf aanwezig is. Zo is de buitenwereld een spiegel van onze innerlijke wereld. Door een reactie van iemand of door het kijken naar een film kan een (oud) gevoel worden ‘getriggerd’. Iemand anders heeft dat gevoel op datzelfde moment misschien totaal niet. Het is onze innerlijke wereld die onze perceptie van de buitenwereld bepaalt. Deze momenten van crisis hebben steeds mogelijkheden in zich voor nieuwe ontplooiing. Hypnose begeleiding biedt hier ook inzicht in je diepste zijn en helpt je om oude pijnen te verwerken.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om deze gevoelens onder de mat te vegen, links te laten liggen. ‘Ik ben sterk’ of ‘Ik moet sterk zijn’ zijn zo enkele van die onderliggende overtuigingen, die maken dat we jaren doorgaan. Want ‘sterk’ ben je, laat daar geen twijfel over bestaan. Doch als er iets onverwachts in je leven gebeurt, zorgen deze onderliggende onverwerkte gevoelens ervoor dat dit inslaat als een bom.
Laat het zover niet komen! Ga samen met jezelf aan de slag in een cursus zelfhypnose. Neem je gevoelens onder de loep. Op elk moment in je leven heb je een keuze, hetzij deze emotie is O.K. of hier wil ik verandering in mijn leven!

Fantoompijn behandelen door middel van hypnose

Fantoompijn is pijn die ontstaat na amputatie van ledematen. Na amputatie kan een arm, hand, been of voet nog steeds gevoeld worden. Dit lichaamsdeel kan nog worden gevoeld in de vorm van prikkelingen of pijnsensaties. Door fantoompijn met hypnotherapie te benaderen blijkt er een correlatie (een onderlinge wisselwerking of samenhang) te bestaan tussen de hevigheid en de fantoompijn en de mate waarin een rouwproces is verwerkt. Ook kan de fantoompijn heviger worden naarmate iemand minder naar zijn gevoel luistert. Hierbij speelt een onbalans tussen gevoel en verstand een belangrijke rol. Ondersteuning met hypnose geeft hier een mooi en goed resultaat. Best is ook hypnose te ondergaan voor de aanvang van de operatie zodat de persoon op een rustige manier naar de ingreep toeleeft. Hoe minder stress en angst des te beter het genezingsproces.