Rouwverwerking

In alle tijden is rouwen al heel ingrijpend zeker in deze woelige tijden. Hoe geef je dit verdriet een plaats, hoe leef je verder met verdriet, want er is een tijd voor en na. Het is met struikelen, vallen en terug opstaan, je leven is anders. Of het nu een dierbare persoon, huisdier, droom, situatie, tastbare zaken zijn die je verliest. Een afscheid gaat gepaard met rouwen wat het ook is. Neem de tijd om te rouwen in alle rust. Hoe lang deze periode ook duurt… het is persoonlijk, ook elke situatie is anders. Praat er over, neem iemand in vertrouwen vertel over je verlies, je pijn. Indien je moeilijk alleen je verdriet kan verwerken is het mogelijk om je professioneel te laten begeleiden. Er bestaan mooie oefeningen om het verlies een plaats te geven en te verwerken.

Hoe verloopt een rouwproces?

 • Eerst is er ontkenning. Het is moeilijk om de realiteit te aanvaarden, er is ongeloof. Er is een mechanisme in ons dat ongeloof, ontkenning inschakelt. Dit is zelfbescherming.
 • Dan ontstaat er kwaadheid. De waarheid dringt tot je door, je bent boos op heel veel mensen en situaties om dat wat je is overkomen. Je legt de schuld bij iemand anders van je verlies. Je laat weinig mensen toe die naar je willen luisteren, helpen. Je bent in deze fase moeilijk bereikbaar.
 • Een andere aanpak, je komt in het verweer. Je stelt je sterk op. Als je merkt dat ontkenning, boosheid niets oplevert bij het verwerken van het verlies, dan concentreer je je op een doel. Wat het ook is, sporten, creatief zijn eender wat.
 • Onmacht creëert depressie. Je beseft dat ontkennen, boos worden, het gevecht aangaan niet helpt. Er ontstaat een gevoel van machteloosheid dat een depressieve fase tot gevolg heeft. Het dringt door dat wat er is gebeurd, niet te veranderen is. Je ervaart veel verdriet.
 • Je accepteert, aanvaard het verlies. Beetje bij beetje geef je het verlies een plaats. Je accepteert de situatie waar je toch niets kan aan veranderen. Het verdriet, de pijn door het verlangen naar de vroegere situatie ga je beetje bij beetje een plaats geven. De mooie herinneringen krijgen stilaan de aandacht. Langzaam maar zeker ga je een nieuwe manier van leven bereiken. Deze kan ook het geestelijk bewustzijn op gang brengen om dingen in je leven te herzien en andere mogelijkheden die tot nu toe ongekend waren. Je gaat verder met je leven met nieuwe kansen.

Professionele begeleiding.

Het is aangeraden te kiezen voor een ervaringsdeskundige op het gebied van rouwverwerking. Dit kan een regressie/psychotherapeut zijn. Er zijn ook therapeuten die begeleiding van rouwprocessen als specialisatie hebben.

De werkwijze bestaat er in dat de therapeut heel goed luistert wat de cliënt vertelt. Waarmee hij/zij het meeste worstelt in het rouwproces.

  Bijvoorbeeld:
 • Geen afscheid kunnen nemen
 • Met ruzie uit elkaar gegaan
 • Spijt over bepaalde houdingen
 • Niet genoeg gedaan enz…

Er dient respect en geduld te zijn voor de persoon en het unieke van het proces m.a.w. ieder doet het op zijn/haar tempo om de emoties te doorvoelen en te verwerken. Er zijn ook mooie oefeningen om dit te verwezenlijken met heel mooi resultaat.

Hooggevoeligheid als een talent

Omgaan met hooggevoeligheid is in deze maatschappij geen sinecure. Op korte tijd krijgen we duizenden prikkels op ons afgevuurd. Voor een hooggevoelig persoon worden deze prikkels veel intenser waargenomen. Daardoor wordt je als hooggevoelig persoon sneller vermoeid, emotioneel, gefrustreerd of noem maar op …

Een gevolg van deze prikkels die veel intenser binnenkomen, is dat bepaalde uitspraken, situaties of gebeurtenissen een veel grotere inpakt hebben op iemand die hoog sensitief is. Daardoor is deze persoon veel vatbaarder voor het oplopen van een trauma. Of het omgekeerde kan zich voordoen: iemand loopt een trauma op en zal daardoor veel meer op zijn hoede zijn en zo een hooggevoeligheid ontwikkelen.

Wat de ware toedracht ook is, door de traumatische ervaring op een subtiele manier te benaderen en te verwerken, voel je een vernieuwde kracht om op een andere manier naar het leven te kijken. Dit betekent zeker niet dat je per definitie je hoog gevoeligheid kwijtraakt. Je benadert bepaalde aspecten van je leven vanuit een ander perspectief.

Eén van de tools die hier op een verrassende wijze en op korte tijd resultaat biedt, is therapeutische hypnose. Door contact te maken met het onderbewuste worden essentiële elementen naar een bewust niveau gebracht. Zo leer je voor jezelf de juiste manier te vinden om met je hooggevoeligheid om te gaan. Dankzij regressie en dissociatie kan een indrukwekkende gebeurtenis of stresssituatie uit het verleden op een veilige manier benaderd worden. Men kan met al de kennis en wijsheid die men als volwassene ter beschikking heeft, de ervaring en overtuigingen uit het verleden opnieuw vorm geven.

Het is als het ware een proces van bewustwording, dat een nieuw licht werpt op de dingen waarmee je in de knoop ligt. Hoe gek het ook mag klinken, net deze negatieve aspecten worden jouw sterke punten en bron van talenten in de toekomst. Of hoe een leven met hoog sensitieve eigenschappen een waar feest kan zijn!

Werken aan eigen conditionering

Conditionering omvat een proces waarin het gedrag van een mens verandert als gevolg van ervaringen die hij opdoet. Het gaat om gedrag, dat onder bepaalde voorwaarden en condities tot stand komt en een gewoonte – een ingeslepen gedragspatroon – wordt: aangeleerd gedrag. Het bestraffen van ongewenst – en het belonen van gewenst gedrag zijn de bekendste condities. Er zijn twee soorten van conditionering: klassieke of respondente conditionering en operante of instrumentele conditionering.
Soms vindt conditionering plaats door een toevallige gebeurtenis. Een peuter die met zijn hand een hete kachel aanraakt, zal verschrikt terugdeinzen en de volgende keer kachels vermijden. Ook kan conditionering voortkomen uit gerichte training. Je kunt een kind door middel van beloningen bepaald gedrag aanleren. Uiteraard kunnen dergelijke leerprocessen bemoeilijkt worden door andere processen, zoals associatie. Wat is associatie? Stel dat de peuter uit het voorbeeld de hete kachel aanraakt en op datzelfde moment de deurbel klinkt, dan bestaat de kans dat de volgende keer dat de deurbel klinkt, het kind schrikt. De peuter kan de deurbel in verband brengen met de hete kachel. Uiteraard dooft deze associatie vanzelf uit als blijkt de deurbel geen verband houdt met de hete kachel.
Bij conditionering is er een relatie tussen een stimulus (prikkel) en een respons (reactie). Een stimulus is een gebeurtenis of situatie die een respons uitlokt. Je slaat een spijker in de muur en met de hamer sla je onverwachts op je duim. Pijn is in dat geval de stimulus en de respons bestaat uit het wegtrekken van je hand en de eventuele verbale reactie als vloeken, schelden, schreeuwen of huilen. Dit is een reflex, oftewel een onwillekeurige, onvrijwillige, automatische respons op een stimulus. Als iemand met een felle lamp in je ogen schijnt knipper je met je ogen, als je voedsel in je mond stopt komt de speekseltoevoer op gang, enz. Deze reflexen worden ongeconditioneerde responsen genoemd aangezien deze niet het gevolg zijn van een leerervaring – het is niet aangeleerd, het gebeurt automatisch – en de stimuli die dat veroorzaken worden ongeconditioneerde stimuli genoemd.

‘Hypnotherapie’ (individuele sessies) is bij ontzettend veel klachten inzetbaar. Je leert er op een andere manier naar jezelf luisteren. Tijdens de sessie concentreer jij je op het gedrag of het gevoel waaraan je graag wil werken. Hierbij heb je even minder aandacht voor de omgeving. We werken aan je klacht of probleem op een dieper, onderbewust niveau. Bij hypnotherapie maken we therapeutisch gebruik van hypnose om je eigen innerlijke hulpbronnen aan te spreken en zo tot een lichamelijke en/of geestelijke genezing te komen. Het is een proces waarbij je kijkt naar de oorzaken en achtergronden van je probleem. Dat leidt tot een beter inzicht in je eigen reacties en mogelijkheden, waardoor je meer grip krijgt op je situatie. Tijdens de sessie kunnen verschillende beperkende gedachtegangen veranderd worden, waardoor je de wereld op een andere manier gaat ervaren.
Bijna iedereen kan in hypnose gebracht worden en dus ook geholpen worden door hypnotherapie. Bij de een zal het wat sneller lukken dan bij de ander, veel hangt af van het vertrouwen of de motivatie van de cliënt. Omdat er gewerkt wordt met je onderbewustzijn kunnen psychische en ook fysieke klachten verminderen en zelfs verdwijnen.

De ‘Kracht van Hypnose’

Steeds meer professionals in diverse werkterreinen ontdekken de ‘Kracht van Hypnose’. Bijvoorbeeld managers, leidinggevenden, presentatoren, docenten en trainers die de hypnose technieken inzetten als krachtige communicatie- en organisatietool. Consultants, coaches en therapeuten die het als extra gereedschap inzetten in de praktijk, bijvoorbeeld als middel voor pijnbestrijding (in plaats van een verdovende prik). En andere hulpverleners die hypnose technieken inzetten om cliënten nog beter van dienst te zijn. Brandweerlieden die te maken krijgen met personen die gekneld zitten in hun voertuig, kunnen door het toepassen van de hypnose technieken deze personen begeleiden en afleiden van hun geknelde toestand. Mensen die brandwonden hebben opgelopen kan je met hypnose begeleiden in het genezingsproces dat korter en efficiënter is.
Pijn bestrijden door de pijn te verminderen of de oorzaak aan te pakken. Nooit door de pijn weg te nemen, want het is een signaal dat er ergens iets mis is in het lichaam.

Slaapproblemen zijn heel vaak onverwerkte emoties van vroeger en/of nu.

Stress in al zijn vormen heeft een grote negatieve impact op het lichaam. Heel wat lichamelijke klachten zijn te wijten aan stress. Het is dan ook zeer jammer dat hypnose zo’n onderwerp is waar een beetje lacherig over wordt gedaan. Het zou de gezondheid van heel veel mensen kunnen verbeteren door na te gaan wat de oorzaak van stress is.

Bewuste en onbewuste is vergelijkbaar met een ijsberg

Bewuste en onderbewuste zijn vergelijkbaar met een ijsberg. De bewuste informatie is zichtbaar boven de zeespiegel. Het is bekend terrein. Onder de zeespiegel ligt een grote schat aan bewust onbereikbare informatie die onder hypnose toegankelijk is.

Hoe komt dit? Het bewuste wordt door verbeelding en inleving op een zijspoor gezet en daardoor is het onderbewuste toegankelijk. Toegankelijk in die zin, dat er steeds over de veiligheid en het welzijn van de persoonlijk in kwestie gewaakt wordt.

Emotionele pijn

Emotioneel pijn ontstaat als we gevoelsmatig geraakt zijn. Wij voelen dan verdriet, boosheid, schuld, enz… We kunnen alleen geraakt worden als datgene waardoor we geraakt worden, ook als een deel in onszelf aanwezig is. Zo is de buitenwereld een spiegel van onze innerlijke wereld. Door een reactie van iemand of door het kijken naar een film kan een (oud) gevoel worden ‘getriggerd’. Iemand anders heeft dat gevoel op datzelfde moment misschien totaal niet. Het is onze innerlijke wereld die onze perceptie van de buitenwereld bepaalt. Deze momenten van crisis hebben steeds mogelijkheden in zich voor nieuwe ontplooiing. Hypnose begeleiding biedt hier ook inzicht in je diepste zijn en helpt je om oude pijnen te verwerken.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om deze gevoelens onder de mat te vegen, links te laten liggen. ‘Ik ben sterk’ of ‘Ik moet sterk zijn’ zijn zo enkele van die onderliggende overtuigingen, die maken dat we jaren doorgaan. Want ‘sterk’ ben je, laat daar geen twijfel over bestaan. Doch als er iets onverwachts in je leven gebeurt, zorgen deze onderliggende onverwerkte gevoelens ervoor dat dit inslaat als een bom.
Laat het zover niet komen! Ga samen met jezelf aan de slag in een cursus zelfhypnose. Neem je gevoelens onder de loep. Op elk moment in je leven heb je een keuze, hetzij deze emotie is O.K. of hier wil ik verandering in mijn leven!

Fantoompijn behandelen door middel van hypnose

Fantoompijn is pijn die ontstaat na amputatie van ledematen. Na amputatie kan een arm, hand, been of voet nog steeds gevoeld worden. Dit lichaamsdeel kan nog worden gevoeld in de vorm van prikkelingen of pijnsensaties. Door fantoompijn met hypnotherapie te benaderen blijkt er een correlatie (een onderlinge wisselwerking of samenhang) te bestaan tussen de hevigheid en de fantoompijn en de mate waarin een rouwproces is verwerkt. Ook kan de fantoompijn heviger worden naarmate iemand minder naar zijn gevoel luistert. Hierbij speelt een onbalans tussen gevoel en verstand een belangrijke rol. Ondersteuning met hypnose geeft hier een mooi en goed resultaat. Best is ook hypnose te ondergaan voor de aanvang van de operatie zodat de persoon op een rustige manier naar de ingreep toeleeft. Hoe minder stress en angst des te beter het genezingsproces.